Assensvejens Vandværk
Takster
Her kan du finde priserne på vand og etablering af stik, m.m. fra Assensvejens Vandværk.
Taksterne er gældende 2020.
Name: moenter.jpg.
Name: Skærmbillede 2019-02-25 kl. 10.43.28.png.
Ved tilslutninger af institutioner, landbrug, erhverv, kontor, forretninger med et årligt forbrug på over 250 m³ betales pr. påbegyndt 250 m³ hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag, som for en boligenhed.
Stikledningsbidraget udgør kr. 6.000,00 ekskl. moms for et stik på 40 mm. Ved større simension betales efter kostpris. Hvis der på 2 hinanden følgende årsopgørelser konstateres et forbrug, der overstiger det ovennævnte antal m³, der er betalt for, skal der betales forøget tilslutningsbidrag.
Anlægsbidraget er uafhængigt af, om ejendomme er beliggende i bymæssige bebyggelse eller ej, om ejendommen er beliggende ved eksisterende forsyningsledning eller ej, eller om der er tale om en udstykning eller et udstykningsområde.
Alle priser og takster pristalsreguleres.

Kontakt os

Assensvejens Vandværk A.M.B.A.
Saugstedlund 1035600 FaaborgKontakt tlf.: 40 11 16 00
Mail: helgerosendahl@assensvejensvand.dk
© Assensvejens Vandværk A.M.B.A. | Saugstedlund 103, DK-5600 Faaborg
Powered by Svift.net